Pavel Mára

rok a místo narození: 1951, Praha

studia: FAMU, kamera a fotografie, 1971-1981

 

účast na společných výstavách z poslední doby:

2011 Láska je slepá, sex je jinde (Love is blind, sex is elsewhere), Artinbox, Praha

2011 Diamantová těla, Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice

2012 Něžný fotoerotikon (Tender Photoeroticon), Artinbox galerie, Praha

2012 Element F, Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác Moravské Galerie, Brno

2013 Vnitřní okruh v současné české fotografii, Městská knihovna, Galerie hlavního města Prahy, Praha

2013 Proces na zámku, Volné sdružení M, Zámek Kvasiny

 

samostatné výstavy z posledních let:

2009 Negativ etc., Galerie umění, Karlovy Vary (v rámci Filmového festivalu Karlovy Vary)

2010 Memory, Kotelna Karlin Gallery, Praha

2011 První a poslední, Artinbox galerie, Praha

2012 Madony a Triptychy, Komorní scéna Aréna, Ostrava

2012 Memory etc., Fotografická galerie Fiducia, Ostrava

2012 Obyčajne menej / Usually Less, Dům umění, Bratislava (v rámci 22. ročníku mezinárodního festivalu Měsíc fotografie Bratislava)

 

zastoupení ve sbírkách:

Moravská galerie Brno, Museum Ludwig Köln, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie Praha, Umělecko-průmyslové muzeum Praha, Galerie Municipale du Chateau d´Eau Tolouse